Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

forget
2282 933e 500
Reposted frombiru biru viagreens greens
forget
Reposted fromthetemple thetemple viagreens greens
forget
Reposted fromthetemple thetemple viagreens greens
forget
forget
8137 123c
Reposted fromsoupdujour soupdujour viagreens greens
forget
było ciężko, ale udało nam się dotrzeć do twojej dorosłości.
— mama
Reposted fromyenna yenna viaarrependimento arrependimento
forget
forget
forget
3582 d654
Reposted fromryfik ryfik vianoisetales noisetales
forget
forget
6483 503f 500

theotheristhedoctor:

homoette:

genderoftheday:

Gender of the day: gendered peppers

imageimage

Correct use of GIF

Reposted fromwolfssuppe wolfssuppe vianoisetales noisetales
3953 5b5d 500

laughhard:

Grandpa really doesn’t like being taught art.

Reposted fromtron tron vianoisetales noisetales
forget
profumi di amore - image #2830732 by saaabrina on favim.com
Reposted fromweightless weightless viamerriment merriment
forget
7952 a20e
forget
5316 d268
forget
Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę, kompoty, konfitury, marynować grzyby, kwasić ogórki, butelkować szczaw, pomidory, kisić kapustę i inne wspaniałości. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— bezbłędny Stachura
Reposted frommartinif16 martinif16 viaover-land over-land
forget
3527 5889
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaover-land over-land
forget
1291 38f4 500
forget
5888 e0cd
Reposted fromiamstrong iamstrong viaover-land over-land
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl