Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2016

forget
3838 191d
forget
1619 e1a7
forget
2182 d2bf
forget
7069 cc84 500
Reposted frombeyooonce beyooonce
forget
On mnie trzyma, choć w kieszeniach ma ręce.
Reposted fromAlwaysMe AlwaysMe viaarrependimento arrependimento
forget
7971 cf1b 500
Reposted frombudas budas viaarrependimento arrependimento
forget
forget
5961 1778 500
forget
7086 7786
Reposted frombeyooonce beyooonce
forget
7087 1e12
Reposted frombeyooonce beyooonce
forget
6818 eef4 500
Reposted frommyshirt myshirt viamoai moai
6918 bf64 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viasatyra satyra
forget
3857 675d
Reposted fromzciach zciach viasatyra satyra
forget
Nie przypuszczałam, że aż tak mnie to pochłonie. Wyciągnie ze mnie całe szczęście, rozwali na cząsteczki. Przecież trwało tak krótko, byłeś tylko na chwilę. Nie wiedziałam,że moje serce zechce Cię na dłużej. 
— Ty też nie.
Reposted fromtreatherbetter treatherbetter
forget
forget
Reposted frombiru biru viasatyra satyra
4944 67c5
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viasatyra satyra
forget
0262 70ac 500
Reposted frompiglet piglet viaOnly2you Only2you
forget
9786 1ff9 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamoai moai
forget
Pocałował mnie gwałtownie, ale jego szorstki zarost zadrapał mój policzek. Moja pierwsza myśl to "Chyba nie zdążył się rano ogolić", ale zaraz uświadomiłam sobie, że odwzajemniłam pocałunek wplatając palce w jego miękkie jasne włosy i zamykając oczy. Całował mnie jakby tonął i jakbym ja była jego powietrzem. To było pełne namiętności i desperacji, nie przypominało niczego, czego wcześniej doświadczyłam.
— Jenny Han
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaOnly2you Only2you
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl